vše pro hotely a restaurace

hotelový management

vlastnosti manazeruDůležité manažerské vlastnosti

Manažerské dovednosti získané studiem a praxí jsou pro člověka na vedoucí pozici nezbytné. Důležité jsou však také jeho vlastnosti. Dobrý manažer musí být především disciplinovaný. Disciplína jinými slovy síla vůle je prvním krokem k úspěchu. Je to změna směru od běžných zvyklostí a rutiny k tvorbě nových a lepších návyků za účelem dosažení lepších výsledků. Hnacím motorem k dosahování lepších výsledků je touha. Touha vyniknout či uspět je hlavním motivačním prvkem.

Disciplinovaný manažer nadšený pro věc ještě neznamená, že bude následován. Aby si jej podřízení vážili a následovali ho, pak musí mít také dobré lidské vlastnosti.

Jaké vlastnosti to jsou?

1. Poctivost – pokud jsou vedoucí pracovníci poctiví, pak je zaměstnanci považují za důvěryhodné. Důvěra odbourává komunikační bariéry, udržuje klid a pohodu v týmu a tím vyzdvihuje jeho schopnosti.
2. Smysl pro spravedlnostúspěšný manažer se musí dívat na všechny skutečnosti, a naslouchat všem. Musí mít notnou dávku empatie. Závěry a rozhodnutí musí činit na základě dostatečných informací a průkazných důkazů. Pokud lidé cítí, že je s nimi zacházeno spravedlivě, pak jsou více loajální nejen vůči nadřízenému, ale i vůči celému týmu.
3. Nadšení – svým nadšením motivují ostatní, aby se nevzdávali. Dokáže v lidech vzbudit chuť dosáhnout stanoveného cíle. Pozitivním postojem motivuje k úspěchu. Udržuje příjemné prostředí na pracovišti.
4. Zodpovědnost – dokáže rozhodovat a současné dokáže nést důsledky svých rozhodnutí
5. Důslednost – dotahuje všechny úkoly a činnosti do konce

Pozitivní člověk s dobrými vlastnostmi k sobě přitahuje podobné typy lidí. Sejde-li se v hotelu nebo v restauraci takový tým, který dokáže „táhnout za jeden provaz“, pak se dobrá nálada jednotlivých členů odráží i na spokojenosti hotelových hostů.

Autor: Dana Petrunčíková Foto: Stuart MilesSouvisející články:

Manažerské dovednosti, Manažerská rozhodnutíRozhodovací procesRozhodovací problémy, Techniky rozhodování, Ideální a reálné rozhodování, Motivace podřízených, Dovednosti úspěšných

Jak prezit sezonuJak přežít sezónu?

Znáte to. Zůstáváte v hotelu každý den o několik hodin déle, protože hosté stále něco požadují. Když vyřídíte požadavek jednoho, přijde další. Do toho stále někdo volá, protože ví, že se v hotelech pracuje 24 hodin denně. Navíc tam nejste jen od plnění přání hostů, ale musíte také dokončit své administrativní povinnosti spojené s vaší prací.

Je přirozené, že na každého v hotelu často doléhá více úkolů, než se dá bez problémů zvládnout. Krátkodobě je to únosné, a pokud si váš nadřízený nebo zaměstnavatel uvědomuje, že vysokou kvalitu služeb, dobré hodnocení hotelu a stálou klientelu udrží pouze v případě, že své zaměstnance nepřetěžuje, pak se období nejvyšší sezóny s pomocí brigádníků a stážistů dá přežít.

Problém nastává ve chvíli, kdy se šetří hotelové náklady škrtáním výdajů za brigádníky. V tu chvíli jsou zaměstnanci vystaveni dlouhodobému tlaku. Tělo nemá čas regenerovat fyzicky ani duševně a člověk začnete podávat nejen horší výkony, ale začnete pociťovat stres doprovázený zdravotními potížemi.

Vaše tělo se obelhat nedá. Ignorování těchto projevů dospějete k syndromu vyhoření anebo k závažným zdravotním potížím, vzniku alergií i nádorovým onemocněním. V takových případech je výborným pomocníkem Ganoderma lucidum jinak zvaná houba Reishi.

Jak z toho ven?

Klíčem je změna vašeho postoje. Je potřeba:

1. Udržovat rovnováhu mezi prací a odpočinkem
2. Dostatečně spát
3. Zdravě se stravovat
4. Mít dostatek aktivního pohybu nejlépe v přírodě
5. Využívat lázeňské pobyty

Musíte si sepsat priority, abyste si uvědomili:

• zda vás tato práce baví a naplňuje nebo zda byste raději dělali něco jiného
zda je pro vás čas strávený s hotelovými hosty přednější než čas strávený se svými blízkými
• zda chcete čas na své koníčky obětovat hotelovým hostům a svému zaměstnavateli

Pokud žijete zdravě a přesto se vám po návratu z práce zvedá žaludek jenom při představě, že tam zítra musíte zase, pak je nejvyšší čas začít přemýšlet o změně zaměstnání.

Autor: Dana Petrunčíková Foto: Stuart MilesSouvisející články:

Lázeňské pobytyWellness pobyty, Lázně Jáchymov, Lázně Luhačovice, Vířivé vanyJak na bolesti zadJak si vytvořit profesionální profil Na co si dát pozor při pohovoru Co sledují HR manažeři během pohovoru Videopohovor

FluktuaceJak na fluktuaci zaměstnanců?

Vysoká fluktuace zaměstnanců trápí řadu hotelů, zvláště týká-li se kvalitních zaměstnanců front desku, obchodního oddělení, úseků F&B, technického úseku a celé řady dalších pozic. Odchod výkonných a zaškolených zaměstnanců s sebou přináší řadu negativních faktorů:

1. Investice do školení nových zaměstnanců
2. Zvýšené náklady na udržení funkčních procesů
3. Přetížení stávajících zaměstnanců a zvýšení jejich nespokojenosti
4. Možný únik citlivých informací
5. Možné zhoršení péče o zákazníky a tím jejich ztráta a z toho plynoucí nižší tržby

Jak vypočítat fluktuaci?

Průměrný počet zaměstnanců = (počet zaměstnanců na začátku období + počet na konci období) / 2

Fluktuace = (Počet zaměstnanců, kteří odešli za dané období / průměrný počet zaměstnanců za dané období) x 100%.

Jaké jsou nejčastější důvody zvýšené fluktuace?

Nejprve zjistěte důvody odchodu zaměstnanců. Provádějte průzkumy spokojenosti mezi zaměstnanci stejně, jako je provádíte u hotelových hostů. Prověřte styl vedení a management. Zjistěte, zda ve vašem hotelu nedochází k bossingu či mobbingu. Nejčastější příčinou vysoké fluktuace zaměstnanců je:

a) nedostatečné ohodnocení
b) nízká motivace
c) špatný styl vedení
d) pracovní přetížení – nevyváženost pracovního a osobního života
e) omezené možnosti osobního rozvoje

Jak fluktuaci snížit nebo jí předejít?

Naslouchejte svým zaměstnancům a komunikujte s nimi
• Vytvořte spravedlivý způsob odměňování
• Vytvořte jim příjemné pracovní prostředí
• Oceňujte formou benefitů nebo cafeterie
• Oceňujte a motivujte zaměstnance formou pochvaly
Rozvíjejte potenciál zaměstnanců formou různých tréninků a školení
• Team building mimo hotel, je dobrou příležitostí, jak zaměstnance poznat i mimo pracoviště. Do účasti je však nenuťte.
• Využívejte outsourcing

Spokojený zaměstnanec hotelu = spokojený hotelový host

Je třeba si uvědomit, že pokud budou uspokojeny potřeby zaměstnanců, budou motivováni uspokojovat potřeby hotelových hostů. Bude-li klient spokojen, je velká pravděpodobnost, že se z něj stane stálý klient, nebo alespoň uveřejní pozitivní hodnocení na internetový hodnotící systém.

Autor: Dana Petrunčíková Foto: pakornSouvisející články:

Maslowova pyramida potřeb, Herzbergova teorie motivace, Motivace podřízených,  Manažerské dovednosti Hodnotící systémy Outsourcing

Obchodní sdělení
Dovolená
Booking.com
Oblíbené články
  • No results available