Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /web/htdocs2/hotely_hotelumcz/home/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 307

Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /web/htdocs2/hotely_hotelumcz/home/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 307
Pracovní pohovor Archivy - Hotely HotelůmHotely Hotelům
vše pro hotely a restaurace

Pracovní pohovor

Otazky u pohovoruOtázky, které byste také mohli dostat u pohovoru

Amazon před nějakým časem zveřejnil otázky, které klade u pohovoru. Vybírám některé z nich, které by vás mohli překvapit. Přestože se oblast HR neustále vyvíjí a otázky u pohovoru se mění, je třeba se předem připravit, aby vás personalista nezvyklou otázkou nepřekvapil.

Také mějte na paměti, že personalista se vás bude snažit překvapit, aby zjistil, jak rychle dokážete reagovat nebo jak vtipně dokážete odpovědět. Jde zejména u pozic, které jsou ve styku s veřejností nebo u kreativních pozic.

Jak byste odpověděli na následující otázky?

 • Kdo byl váš nejsložitější klient?
 • Co byste o sobě řekli během 1 minuty?
 • Co je nejhorší chyba, jakou jste kdy udělal?
 • Pokud by po vás chtěl váš přímý nadřízený udělat něco, s čím byste nesouhlasil, co byste udělal?
 • Popište, co pro Vás znamená pojem Lidské zdroje.
 • Co ukazuje úhel mezi hodinovou ručičkou a minutovou ručičkou na analogových hodinách?
 • Jak byste zjistil, co znamená slovo palindrome?
 • Kdo je náš CEO? Znáte jeho jméno?
 • Tady je řetězec s čísly od 1 do 250 v náhodném pořadí, ale jedno číslo chybí. Jak zjistíte, které?
 • Jste ochoten stát na nohou deset hodin denně, čtyři dny v týdnu?
 • Řekl byste na zaměstnance, že kradl?
 • Jak byste řešil problémy, kdybyste byl z Marsu?
 • Jak se vám daří přesvědčit lidi?
 • Popište, co se děje ve vašem prohlížeči jakmile stiskněte Enter po napsání adresy URL do adresního řádku.
 • Vyprávějte příběh o tom, kdy jste naposledy musel někoho omluvit.
 • Vysvětlete, jak by měla být oceněna čtečka elektronických knih Amazon Kindle (cena hotelového pokoje).
 • Co byste dělal, kdybyste viděli, že někdo nedodržuje bezpečnost při práci?
 • Co byste dělal, kdyby z nějakého důvodu chybělo 10.000 jednotek (například korun v kase)?
 • Jak byste zlepšil webové stránky Amazonu (hotelu)?
 • Máte 30 lidí pracujících pod vámi a 2 nepřímé podřízené. Každý zaměstnanec může udělat 6 jednotek (pokojů) za hodinu. Každý pracovní den má dvě 15 minutové přestávky a jednu 30 minutovou na oběd. Kolik jednotek je možné dokončit za pracovních 5 dnů v týdnu?
 • Jaké nejobtížnější situaci jste ve svém životě čelil a jak jste se zachoval?
 • Jak byste vysvětlil zákazníkovi, co je to WiFi?
 • Navrhněte on-line platební systém
 • Kdybyste například byl ze 75% hotov s projektem, a musel byste změnit strategii? Byl byste schopen dokončit projekt úspěšně?
 • Co byste dělal, kdybyste zjistil, že váš nejlepší přítel v práci kradl?
 • Se kterými principy vedení nejvíce souzníte?

Zdroj: Amazon Foto: Stuart Miles
Jak nemít strach z pohovoru, Na co si dát pozor při pohovoru, Na co se zeptat u pohovoru?, Jak se připravit na video-pohovor, Co sledují HR manažeři při pohovoru, Jak napsat životopis, Jak nepsat životopis, Co je nutné pochopit před pohovorem?, ;Strategie náboru zaměstnanců, Jak změnit zaměstnání, Nové otázky kladené při pohovoru, Profi životopis

ID-10080773Co sledují při pohovoru HR manažeři?

Všichni HR manažeři už ví, že všeobecné otázky kladené při pohovoru každý zná a každý rozumný člověk si na ně před pohovorem připraví odpovědi. Aby tedy ze všech uchazečů vybrali toho správného kandidáta pro vypsanou pozici, využívají různých technik (například NLP), sledují bodylanguage a řadu dalších ukazatelů. Na řadu ukazatelů mají vzorce chování, které aplikují na všechny uchazeče. Například jako Revenue manažeři vědí, že se průměrná cena vypočítá vydělením celkových tržeb počtem pokojů, pak HR manažeři vědí, že když pravák mluví pravdu, tak se dívá dolů doprava. Když lže dívá se prý údajně dolů doleva. U leváků je tomu naopak.

Myslíte, že jdou tyto vzorce aplikovat na 100% obyvatelstva?

Tak jako analyzují Revenue manažeři situaci na trhu a odhadují budoucí tržby, stejně tak HR manažeři analyzují uchazeče o zaměstnání, říká se tomu osobnostní diagnostika, a odhadují, zda se kandidát pro danou pozici hodí. Pro uvolnění atmosféry a navození pocitu důvěry používají rapport. Je to technika vzájemného naladění našeho nevědomí. Zahrnuje tři složky – pozornost, pozitivitu a koordinaci. To znamená, že HR manažeři napodobují chování uchazeče. Mluví stejně rychle jako uchazeč, pokyvují hlavou, dýchají stejně rychle, dělají pohyby ve stejném rytmu a rozsahu jako „vyslýchaná“ osoba, ale třeba jinou částí těla. Na základě toho začne opadne z uchazeče tréma a začne mít pocit, že HR manažera zná a začne mu důvěřovat. V tomto stavu se pak rozpovídá a řekne nejen důležité informace o sobě, ale může tak vyzradit důvěrné informace o stávajícím zaměstnavateli.

Co všechno HR manažeři sledují?

· změny výrazu ve tváři pohyby očí, zrudnutí
· slova, která uchazeč ve větách používá (udělat, nač čekat, vrhnout se, promyslet, ujistit se)

V každém případě je vyhodnocení a diagnostika osobnosti vždy čistě subjektivní názor jedné osoby – HR manažera. Některý by vás hodnotil kladně, jiný upřednostní z těchto subjektivních důvodů jiného kandidáta. Je dobré být během pohovoru ve střehu, sledovat svou řeč těla i chování a pohyby osoby, která s vámi pohovor vede. Konečný výsledek tak můžete alespoň trochu ovlivnit.

Autor: Dana Petrunčíková Foto: basketman
Související články:

Na co si dát při pohovoru pozor Jak změnit zaměstnání Mobbing a bossing Syndrom vyhoření Aktuální volná místa

Na co se zeptat pri pohovoruNebojte se při pohovoru zeptat

Pracovní pohovor není jednostranný výslech. Jestliže na jeho konci má být vzájemná dohoda, musí být na pohovoru zodpovězeny otázky obou zúčastněných stran. Pravda je, že většina pohovorů v hotelech a firmách začíná „výslechem“ pozvaného uchazeče o zaměstnání. Když HR manažerovi zodpovíte všechny obvyklé i neobvyklé otázky kladené při pohovoru, nenechte si ujít chvíli, kdy vysloví otázku poslední:

„Máte nějaké otázky týkající se naší firmy a pracovní pozice?“

Samozřejmě, že máte! Máte spoustu otázek. V prvním kole pohovorů byste se však měli vyvarovat otázek souvisejících čistě s vaším osobním zájmem o peníze, benefity, výhody a podobně. To si nechte až pro případ, že se dostanete do druhého kola (pokud zrovna to první kolo není také poslední). Solidní hotel nebo firma by vás s výhodami pozice měla seznámit automaticky sama.

Své první otázky volte takové, které souvisejí se zajištěním práce a pracovní pozice. Ukažte svůj zájem o danou pozici. Zeptejte se například na běžné rutinní úkoly a zjistěte jaké nestandardní situace či požadavky klientů se na daném úseku řeší. Tím zjistíte, zda se budete moci soustředit na danou práci nebo zda můžete očekávat, že budete dělat více věcí najednou. Můžete se také zeptat, kdo bude váš přímý nadřízený, jaká je struktura v hotelu. Z odpovědi si uděláte obrázek o tom, jak to tam chodí a zda to zvládnete.

Co je dobré zjistit předem?

Není na závadu ukázat, že máte zájem se co nejrychleji zapojit do pracovního procesu. Zeptejte se tedy, jak bude vypadat váš trénink v prvních dnech. Pokud vás informace uspokojí a nebude hrozit, že vás hodí do vody, pak se nemusíte obávat nejistoty, která na nového zaměstnance v prvních dnech v nové práci doléhá.

Dobré je také zjistit, zda na této pozici před vámi někdo byl a z jakého důvodu odešel. Samozřejmě pouze v případě, že vám na začátku pohovoru neřekli, že tuto pozici otevřeli nově a hledají teď vhodného kandidáta.

V čem vám zjištěné informace pomohou?

 • Uděláte si obrázek o současné situaci v daném hotelu nebo v restauraci
 • Získáte povědomí o tom, co přesně tento zaměstnavatel hledá
 • Pomůže vám to k rozhodnutí, zda pro tuto společnost chcete pracovat

Autor: Dana Petrunčíková Foto: Stuart Miles
Související články:

Jak nepsat životopis, Co je nutné pochopit před pohovorem?, Jak změnit zaměstnání, Nové otázky kladené při pohovoru, Na co si dát pozor při pohovoru, Jak se připravit na video-pohovor, Co sledují HR manažeři při pohovoru

Jak nemit strach z pohovoruJak se zbavit trémy při pohovoru

Existují stovky rad a pouček jak se připravit na pracovní pohovor, jako by to byl jen vzorec, který musí být doplněn správnými slovy a chováním. Pravdou je, to není vzorec ani rovnice, protože nikdo předem neví, jak dopadne. Vy nevíte, v čem jste lepší a co děláte jinak než ostatní. Na druhé straně HR manažer to neví také, a tak se z vás snaží dostat co nejvíce informací, aby je mohl porovnat s informacemi o ostatních kandidátech.

Pohovor je rozhovor, nikoliv výslech

U pohovoru, není třeba mít trému. Je to chvíle, kdy se obě strany poznávají. Uvolněte se a buďte sami sebou, protože hrát si na někoho, kým nejste je více vyčerpávající než samotný pohovor. Kvalitně se připravte. Snažte se pochopit jejich strategii náboru. Uvědomte si, že HR manažeři sledují řadu jiných věcí než konkrétní slova, která říkáte. Zjišťují, jak přemýšlíte a jaký je váš postoj a názor. Nebojte se zeptat na to, co vás o dané pozici a firmě zajímá.

Ukažte svůj zájem a dobré vlastnosti

Nebojte se přiznat, že něco nevíte. Každý má nějaké know-how, ale nikdo neumí úplně všechno. Nebojte se tedy přiznat, že něco nevíte. Dodejte, že se o této problematice rádi dozvíte více. Ukažte, že máte zájem se nadále profesně rozvíjet.

Nesnažte se maskovat trému příliš sebevědomým vystupováním. Je to horší než přiznat trému. Vždy je lepší být citlivý a uctivý a vydat ze sebe to nejlepší. Přiznejte, když máte opravdu velkou trému. Co horšího se vám může stát, než že se vás druhá strana zeptá čeho, nebo koho se bojíte. Potom byste ovšem měli umět nějak vtipně a diplomaticky odpovědět.

Autor: Dana Petrunčíková Foto: Stuart Miles
Související články:

Jak napsat životopis, Jak nepsat životopis, Co je nutné pochopit před pohovorem?, Strategie náboru zaměstnanců, Jak změnit zaměstnání, Nové otázky kladené při pohovoru, Na co si dát pozor při pohovoru, Jak se připravit na video-pohovor, Co sledují HR manažeři při pohovoru

Obchodní sdělení
Dovolená
Booking.com
Oblíbené články
 • No results available