vše pro hotely a restaurace

Je Excel za zenitem?

Systémy Business Intelligence (BI) shromažďují interní a externí obchodní data, která pak analyzují a pomáhají tak vedoucím pracovníkům učinit správná obchodní rozhodnutí. Pomocí těchto nástrojů se tvoří statistické sestavy a grafy, které ukazují nejen stávající stav obchodu, ale pomocí nich lze předpovídat vývojový trend. Na základě těchto předpovědí se dají vytvořit nové strategie, zvýšit produktivitu nebo zlepšit prodejní nebo výrobní postupy, které vedou ke zvýšení ziskovosti firmy a urychlují růst.

Jaké jsou výhody systémů Business Intelligence?

  • Urychlení a zlepšení rozhodovacího procesu.
  • Optimalizace obchodních procesů.
  • Zvýšení provozní efektivity.
  • Řízení předpokládaných příjmů.
  • Získávání konkurenční výhody.
  • Předpověď tržních trendů.
  • Zjišťování obchodních problémů.

Data zahrnují současné i historické informace uložené v databázi. Porovnávání a analýzy mají vliv na strategické i taktické rozhodování.

Součástí nástrojů je software pro vizualizaci dat pro navrhování grafů a jiných infografických prvků, které zobrazují ukazatele výkonu tak, aby byly snadno k pochopení. Nástroje pro vizualizaci se staly standardem moderní BI. Nyní prakticky každý hlavní nástroj BI zahrnuje funkce vizualizace dat.

Je Excel za zenitem?

Vzhledem k tomu, že nástroje jsou obvykle poměrně jednoduché, je použitelné pro široké spektrum uživatelů. Nemyslete si však, že je to až tak jednoduché. Aby byla z databáze vygenerována ta správná data, je třeba, aby bylo generování těchto dat nastaveno odborně vývojářem, správcem dat nebo datovým analytikem.

Ať už tedy uvažujete o pořízení systému Tabeau, ABRA, S4, K2, GROW, Zoho Analytics, SAP BI, BIRT anebo některého z desítek dalších, buďte připraveni na to, že se s těmito systémy budete muset naučit. Čím více toho budete chtít umět, tím více času budete muset věnovat školením a tréninkům. Tak jako jste se museli naučit pracovat s Excelem a Accessem.

Autor: Dana Petrunčíková 
Související články:

Hotelové systémy, Vývoj hotelových systémů, Investice do technologií, AvailPro a OferetaHotelový systém PrevioProč používat Channel Manager, Hotelový e-mailing

Obchodní sdělení
Dovolená
Booking.com
Oblíbené články
  • No results available