vše pro hotely a restaurace

Human ResourcesMáte v hotelu kvalitní HR?

Ještě se u pohovoru nových kandidátů ptáte na jejich silné a slabé stránky? Tak to jste „out“. Už je jiná doba. Už i v HR oboru hrají svou roli technologie. Kromě video pohovorů a pohovorů přes Skype jsou nyní na vzestupu také sociální sítě, budování vztahů, pochopení potřeb obou stran. Trendem je přístup k údajům online. Je to nejrychlejší, nejlevnější a tím i nejefektivnější.

HR je o vztazích. Klíčem jsou dovednosti personalistů. Nového člena vašeho týmu musí vybírat osoba, která zná naprosto přesně potřeby vašeho hotelu nebo restaurace a současně je dostatečně empatická. Její emoční inteligence musí být na vysoké úrovni. Musí mít schopnost komunikovat, schopnost naslouchat a rozpoznat tak toho pravého kandidáta na vypsanou pozici.

Máte kvalitního HR manažera?

Osoba zodpovědná za lidské zdroje vašeho hotelu musí být schopna snadno a rychle vysvětlit novým zaměstnancům firemní strategie a cíle a zapojit je tak do plnění cílů. Angažovanost a nadšení nováčků propojit s firemní kulturou. Sekundární k tomuto tématu je vedení, ve kterém jsou ty správné lidi, kteří vědí, jak vést tým a všechny jeho členy inspirují je na cestě ke kolektivnímu úspěchu.

Rozvíjíte schopnosti svých zaměstnanců?

Dále je důležitý rozvoj a další vzdělávání nových zaměstnanců. Rozšiřování jejich dovedností, aby byly schopni plnit složitější úkoly a snadno a rychle řešit rutinní dobře strukturované problémy. Čím dříve si zaměstnance „vychováte“ tak, aby byl schopen samostatné práce, tím dříve vám odpadne jeho 100% kontrola. Budete moci procházet jeho splněné úkoly jen namátkově a tím vám zbude více času na další povinnosti. Dokonce budete moci některé úkoly delegovat. Když budete rozvíjet nejen jejich přístup k hotelu a k zákazníkovi, ale také jejich prodejní dovednosti, zlepšíte tím nejen reputaci hotelu, ale také navýšíte tržby.

Mají se vaši zaměstnanci dobře?

S tím také souvisí dostatečná motivace těchto nových zaměstnanců. Zaměřte se na to, aby se vaši zaměstnanci cítili dobře. Snažte se uspokojovat jejich potřeby tak dobře, jako uspokojujete potřeby svých hostů. Budujte dobré vztahy se svými zaměstnanci a oni budou budovat dobré vztahy s vašimi klienty.

Autor: Dana Petrunčíková
Související články:

Motivace zaměstnanců, Maslowova pyramida potřeb, Herzbergova teorie, Umění naslouchat, Důvody ke změně zaměstnání, Systém odměňování, Zaměstnanecké benefity, Manažerská autorita

Obchodní sdělení
Dovolená
Booking.com
Oblíbené články
  • No results available