vše pro hotely a restaurace

Reseni problemuTypy rozhodovacích problémů podle úrovní řízení

Podmínkami rozhodování se rozumí prostředí, ve kterém se provádí rozhodnutí.
Klasifikace rozhodovacích problémů a podmínek rozhodování – vychází z celkového uspořádání manažerských funkcí a zaměřuje se především na druhou fázi manažerských funkcí, tj. rozhodování. Klasifikace má vliv na to, jak se bude další proces řešení problémů vyvíjet. Je základem pro stanovování postupu řešení problémů a orientace rozhodovacích procesů.

 Co jsou dobře strukturované problémy?

Dobře strukturované rozhodovací problémy (označujeme je též jako jednoduché, programované, resp. algoritmizované) se zpravidla opakovaně řeší na operativní úrovni řízení a existují pro ně rutinní postupy řešení. (Algoritmus zde chápeme jako proceduru, s jejíž pomocí se vstupní informace rozhodovacího procesu transformují jednoznačně na informace výstupní, tj. rozhodnutí.

V některých případech může mít tento algoritmus podobu počítačového programu.) Pro tyto problémy je charakteristické, že proměnné, které se v nich vyskytují, lze vesměs kvantifikovat a mají zpravidla jediné kvantitativní kritérium hodnocení. Jako příklad dobře strukturovaných problémů lze například uvést rozhodování o rozpisu služeb na recepci hotelu.

Co jsou špatně strukturované problémy?

Špatně strukturované rozhodovací problémy jsou problémy řešené zpravidla na vyšších úrovních řízení, které jsou svým charakterem do určité míry nové a neopakovatelné. Řešení těchto problémů vždy vyžaduje tvůrčí přístup, využití rozsáhlých znalostí, zkušeností a intuice, přičemž zde neexistují standardní procedury jejich řešení.

Pro špatně strukturované rozhodovací problémy je charakteristická

  • existence většího počtu faktorů ovlivňující řešení daného problému
  • náhodnost změn některých prvků okolí firmy, kde řešení problému probíhá
  • existenci většího počtu kritérií hodnocení variant řešení, z nich některá jsou kvalitativní povahy
  • obtížná interpretace informací potřebných pro rozhodnutí a proměnných popisujících okolí

Dobře a špatně strukturované problémy představují spíše určitou abstrakci. Jen málo problémů je výhradně dobře nebo špatně strukturovaných. Většina z nich představuje spíše určité kombinace obou těchto typů.

Text: Dana Petrunčíková Foto: Stuart MilesSouvisející články:

Rozhodovací procesIdeální a reálné rozhodování

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Obchodní sdělení
Dovolená
Booking.com
Oblíbené články
  • No results available