vše pro hotely a restaurace

Rohodovací procesManažerské rozhodovací procesy nejen v hotelu

Rozhodování je proces výběru alespoň ze dvou variant, kdy výsledkem by měl být výběr jedné varianty. Často se stane, že výsledkem je výběr nové kompromisní varianty. Manažerské rozhodování proto zavádí systém vyhodnocování jednotlivých variant řešení, na jehož konci má vyjít jedna varianta jako vítězná.

Fáze rozhodovacího procesu

1. Identifikace stavu – v této fázi je zjištěna skutečnost, že vznikl problém, který musí být řešen. Součástí je situační analýza, která rozděluje stav na dílčí problémy. Analýza dále stanovuje priority, návrh a plán řešení těchto problémů.

2.  Analýza problému – v této fázi je potřeba přesně definovat, o čem budeme rozhodovat. Formulace problému by jasně měla dát odpověď na otázky co, kdo, kdy, kde a v jakém rozsahu má vlastně řešit a ve finále rozhodnout. Často se v tomto kroku zjistí, že předchozí krok nebyl dokonale proveden. Dochází k deskripci problému, stanovení cílů řešení a stanovení příčin.

Problém se dále analyzuje z hlediska daných omezení, obtížnosti a doby přípravy na rozhodnutí. Ptáme se: co je cílem rozhodnutí; jaká je nerovnováha mezi žádoucím stavem, skutečným a předvídaným stavem; jaké jsou přímé a nepřímé faktory rovnováhy, jaké síly působí; jaké jsou podmínky (vnitřní a vnější), v jejichž rámci má být problém řešen. Analýza všech vztahů v systému není možná, proto se při výběru postupuje také intuitivně – volí se vztahy a vazby, které jsou zvládnutelné. Důležitý je i faktor času – kolik času je na zjišťování informací.

3. Stanovení kritérií hodnocení – vybraná kritéria a jejich váhy by měla plně reflektovat naše přání a očekávání i to, čemu se chceme vyhnout a následné důsledky konečného rozhodnutí. Výběrem kritérií můžete ovlivnit výsledek celého rozhodnutí. Vhodnou volbou kritérií a vah je možné zajistit vítězství libovolné varianty. Na soubor kritérií, která následně budeme posuzovat

Jaké požadavky jsou kladeny na soubor kritérií?

  • Soubor musí být úplný, tedy musí obsahovat všechna kritéria s pozitivním či negativním vlivem
  • Každé kritérium musí mít také jasný a jednoznačný smysl a musí být pro manažera srozumitelné
  • Jednotlivá kritéria se nesmí překrývat
  • Soubor kritérií by neměl být rozsáhlý
  • Soubor kritérií musí být relevantní

4.Tvorba variant – varianty jsou nám známé, neznámé, přijatelné a nepřijatelné. Ani ty nepřijatelné nemůžeme vyloučit, protože bychom, podle nastavení kritérií a vah, mohli vyloučit potenciálního vítěze. (Vyloučení nepřípustných variant se při manažerském rozhodování používá, ale ne v tomto kroku.)

Součástí je také předpověď budoucího stavu tzn. určení důsledků jednotlivých variant (prognózování). V této fázi dochází ke stanovení budoucích důsledků jednotlivých variant vzhledem ke všem kritériím. Důsledky určují zpravidla odborníci a často je v tomto kroku soubor kritérií rozšířen o některá další.

6. Hodnocení a rozhodnutí o výběru varianty probíhá ve dvou krocích. Předvýběrem se zredukují varianty a následně probíhá detailní hodnocení všech kritérií. Vybírá se nejvhodnější alternativa na základě vhodných kritérií. Někdy jsou kritéria v protikladu a pak je nutné přijímat kompromisní řešení.

7. Formulace a realizace zvolené varianty – finální fáze rozhodovacího procesu, která vyžaduje nejvíce odvahy. Manažer, který rozhodnutí učiní, bude zodpovědný na výsledek celého procesu.

8. Kontrola výsledků odpoví na otázky:

  • jak byly odhady důsledků zvolené varianty přesné
  • byl problém vyřešen

Autor: Dana Petrunčíková Foto: Stuart Miles
Související články:

Manažerské dovednosti Manažerem se člověk nerodí Dovednosti úspěšných lidí Co úspěšní nedělají

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Obchodní sdělení
Dovolená
Booking.com
Oblíbené články
  • No results available