vše pro hotely a restaurace

E-mailing není přežitek

Přestože jsme denně zaplaveni nabídkami, které přicházejí z různých kanálů, e-mailing má stále významné místo. Má vysokou sdělovací hodnotu, je levný a efektivní. Proto je v obchodu tak důležitý. E-mailingové nástroje se neustále vyvíjejí, inovují a zdokonalují. Klade se důraz na design, poutavé hlavičky, obrázky, ilustrace, ikony a videa. Sladěné barvy a responzivní design jsou součástí efektivní kampaně.

Více než polovina všech e-mailů otvírají uživatelé v mobilních zařízeních. Z tohoto důvodu je nezbytně nutné brát v úvahu délku zprávy a způsob zobrazování obrázků a videí. Vzestup oblíbenosti videí má vliv i na e-mailový marketing. Právě prostřednictvím videa, si potencionální klient zapamatuje marketingové sdělení lépe, než prostřednictvím textu nebo statického obrázku, neboť na jeho smysly působí nejen obrazové sdělení, ale i mluvené slovo a hudba.

Personalizace e-mailingu

Marketingové nabídky by měly být postaveny na požadavcích klientů. Pokud se e-mailovým sdělením trefíte do potřeby klienta, pak je více než pravděpodobné, že si ve vašem hotelu udělá rezervaci. Pomocí e-mailingových nástrojů můžete zasílat individuální nabídky šité na míru přesně podle požadavků hostů.

Dnešní trend je zaměřený na zasílání specifického obsahu sdělení, který se zjišťuje pomocí analýzy chování předchozích hostů. Tento přístup již přináší působivé výsledky. Obchodníci uvádí, že při odeslání individuální specifické nabídky má zájem o rezervaci nebo bližší informace mnohem vyšší počet klientů.

Platformy e-mailového marketingu jsou sofistikovanější. Pomáhají obchodníkům vytvářet efektivní obsah, hledat téma nebo přitažlivé předměty hotelového e-mailu, které přilákají pozornost adresáta. Ten si pak e-mail otevře a přečte. Tyto nástroje pak také měří, kolik e-mailů bylo odesláno, kolik přečteno a kolik lidí reagovalo. Z tohoto důvodu musí být e-maily interaktivní. Musí obsahovat výzvu k nějaké akci a odkazovat na rezervační formulář, webové stránky nebo sociální sítě.

E-mailing a respektování soukromí

V rámci GDPR mohou hotely shromažďovat a využívat e-mailové adresy svých hostů pouze na základě jejich souhlasu. Každý marketingový e-mail pak musí obsahovat tlačítko, na základě kterého má host právo zrušit svůj souhlas se zasíláním marketingových sdělení.

Autor: Dana Petrunčíková

Související články:

Hotelový e-mailingKvalitní obsahový marketing, Proč se zaměřit na obsahový marketing, Jak na obsahový marketingInbound marketing, Jak na e-mailing, Tipy pro psaní textů

Obchodní sdělení
Dovolená
Booking.com
Oblíbené články
  • No results available