vše pro hotely a restaurace

Jak uspokojit zaměstnance?

Všichni si uvědomujeme, jak je pro hotel důležité udržení dobrých zaměstnanců. Nikdo nechce ztrácet čas a finanční prostředky za neustálé školení nových pracovníků. Málo která firma však vytváří lidem natolik dobré pracovní podmínky, aby se neohlíželi po jiných příležitostech.

Odměna za vykonanou práci je, co se týká uspokojení potřeb, samozřejmá věc. Jak ale víme od Maslowa – lidé mají různé potřeby.

Co poskytnout zaměstnancům nad rámec odměn?

Pracovní podmínky, celková atmosféra, pravidla kolektivu a „štábní kultura“ jsem klíčovým faktorem, který umožňuje lidem si práci užívat. Všichni rádi pracujeme v moderních, prosvětlených, klimatizovaných a prostorných pracovištích, tyto prvky zřídka kdy stačí k odvrácení dobrého člověka od hledání zaměstnání jinde. Zkušenost ukazuje, že dříve oblíbený open space pracovníky psychicky ničí. Introverti tam trpí a extroverti se navzájem ruší. Právě atmosféra na pracovišti je většinu lidí velmi důležitá.

Flexibilita. Pokud je to možné, manažeři by měli vyvinout takové úsilí při tvorbě časového rozpisu služeb, aby pracovníci mohli být co nejvíce flexibilní. Někomu vyhovuje vstávat ráno, někomu zase ponocování. Ruku na srdce – opravdu si myslíte, že pravidelné střídání krátkých a dlouhých týdnů vyhovuje každému v hotelové kuchyni a restauraci?

Rovnost. Každá společnost by se měla snažit o atmosféru, v níž se na sebe jednotlivci dívají jako na členy týmu a komunikují jako rovnocenní napříč odděleními a celou firemní strukturou.

Komunikace a zpětná vazba je dalším důležitým faktorem. Zaměstnanci by měli mít neustálou a relevantní zpětnou vazbu o těch atributech své práce, které jsou rozhodující pro úspěšné plnění cílů společnosti. Zaměstnanci, kteří věří, že odvádějí dobrou práci, mají z výsledků radost a o to lépe se snaží pracovat. Ti co nevědí, jakých výsledků dosahují, jsou často rozčarováni, když jsou nakonec informováni o svých nedostatcích.

Kvalitní péče je důležitá pro lidi, kteří potřebují mít pocit, že se někdo stará. Potřebují vědět, že někoho zajímá jejich názor a kde mají pocit, že mohou něco změnit k lepšímu.

Zpřístupnění relevantních informací o finanční situaci společnosti. Lidé chtějí vidět výsledky svého snažení, ať už pozitivní nebo negativní. Pomáhá to zlepšit týmovou práci a celkový postoj každého jednotlivce. Jaká je situace firmy a její budoucnost, je věc, která by měla být jasná všem zaměstnancům. Budoucnost hotelu totiž ovlivní i budoucnost každého zaměstnance.

Příležitosti, výzvy a náročné úkoly by měli dostávat jen ti zaměstnanci, kteří o takové výzvy mají zájem. U takových lidí vede rutina k nespokojenosti. Jsou však i lidé, kterým naopak rutinní práce vyhovují. Hlavním úkolem manažera je naslouchat a rozeznat potenciál každého jedince.

Možnost rozvíjet svou odbornost a odpovědnost by měl umožnit svým zaměstnancům každý zaměstnavatel. Mohou-li zaměstnanci zvýšit své dovednosti, a stát se experty nebo specialisty v konkrétní oblasti, má to výhody pro obě strany. Zaměstnanec uspokojuje své potřeby seberealizace a firma má odborníka ve svých řadách a nemusí si najímat externí poradce.

Máte spokojené zaměstnance?

Uvědomte si, že lidský kapitál ve vaší společnosti je pro vás pravděpodobně důležitější než jakékoliv aktivum ve vaší rozvaze. A toto aktivum pracuje pro vás až do chvíle, než odejde ke konkurenci. 

Autor: Dana Petrunčíková 
Související články:

Nejčastější důvody ke změně zaměstnání,Motivace zaměstnanců, Jak být spokojený,;Motivace podřízenýchMaslowova pyramida potřeb,Herzbergova teorie

Obchodní sdělení
Dovolená
Booking.com
Oblíbené články
  • No results available