vše pro hotely a restaurace

Simona MyslikovjanováIng. Simona Myslikovjanová

Jednatelka SiMyCo hotelem a cestovním ruchem žije od svého raného dětství.

Studovala na střední hotelové škole, později na vysoké škole hotelové v Praze obor hotelnictví, gastronomie a cestovní ruch. Nyní si rozšiřuje své vědomosti a dovednosti studiem MBA v oblasti managementu, organizaci a řízení na Business Institutu.

Její profesní kariéra začala před 15ti lety v cestovní kanceláři Fischer, v hotelnictví pak v hotelu STEP v Praze, na pozici Congress Managera a pokračovala po pozici F&B Managera. V libereckém grandhotelu Zlatý Lev působila na pozici Rooms Division Manager. Dosavadním vrcholem kariéry byla pozice ředitelky 4* hotelu Břízky v Jablonci nad Nisou. V současnosti je jednatelkou firmy SiMyCo, která dozoruje provoz restaurace V Trnčí a 1. soukromé zděné rozhledny v ČR.

Získala několik osvědčení: Manažer kvality, Interní auditor, Certificate of Attendance – program tourism and hospitality management, revenue management, barmanský kurz či sommelierský kurz I. a II. stupně. Je členem AHRČR.

Ve své práci je inovativní, ráda se podílí na vzniku nových tvůrčích nápadů a následně na provádění změn a nových systémů, které vedou k úspěšnému vytváření lepších obchodních výsledků hotelů. Její lidský přístup jí dopomáhá najít to nejlepší řešení dané problematiky k oboustranné spokojenosti.

Ve vztahu ke klientům a obchodním partnerům uplatňuji především pozitivní přístup, týmového ducha a je přesvědčena, že základem všeho je otevřená a správná komunikace.

Položili jsme Ing. Myslikovjanové pár otázek:

Jaký je Váš názor na současný stav vzdělávání v oboru hotelnictví? Vidíte na účastnících kurzů zájem o obor nebo se jich účastní z nutnosti?

V současné době je poměrně velká nabídka seminářů právě v oboru gastronomie a hotelnictví, ať již přes agentury či možnosti využití bezplatného semináře z grantu EU. Pravdou je, že většina účastníků má zájem se seberealizovat, ale bohužel se najdou i tací, kteří si přijdou seminář pouze „odsedět“, příp. se hned na začátku zeptají, na kolikátou hodinu je plánován konec. Bohužel se mezi touto skupinou našli i mistři odborných výcviků hotelových škol. Dle mého názoru se domnívám, že tito zaměstnanci nejsou vůbec motivováni k vyšším výkonům a inovacím, a proto bych se ráda pokusila o zrealizování projektu, který bude vzdělávat a motivovat studenty již od středních škol.

Co si tedy myslíte o motivaci zaměstnanců hotelů a restaurací?

Pro mnoho zaměstnanců je motivující prostředí organizace či kolektiv, ale např. také i pohodlné křeslo v kanceláři. Domnívám se, že při uspokojení těchto potřeb jsou pak zaměstnanci schopni mnohem vyšších výkonů. Jsem přesvědčena o tom, že pokud je uspokojena naše vnitřní motivace, pak velice snadno a cílevědomě můžeme ovlivnit i tu vnější, což je v tomto případě pochvala či zvýšení platu.

Myslím si, že upřednostňuji demokratický styl vedení, pro nějž je typické aktivní zapojení podřízených do rozhodovacího procesu, společné řešení problémů a vzájemný respekt. Takováto spolupráce přinese hlubší rozpoznání motivačního typu zaměstnance a domnívám se, že jsem dokázala na pozici ředitelky 4*hotelu vhodně stimulovat různé typy lidí, kteří si mezi sebou vytvořili pozitivní pracovní klima. Od začátku jsem se snažila o příjemné pracovní podmínky, jelikož jsem si přála, aby se zaměstnanci do práce těšili. Z toho vyplývá, že dosažení vyšších cílů spočívá v poznání potřeb zaměstnanců a volbě vhodného podnětu k jejich uspokojení.

To Vás tedy vedlo k rozhodnutí vzdělávat a trénovat pracovníky hotelů a restaurací?

Ano. A proto jsem se rozhodla po 15ti leté zkušenosti v oboru založit vlastní firmu SiMyCo gastro&hotel consulting specializující se především na dozorování nad ubytovacími a stravovacími částmi provozu, včetně případných návrhů ke zlepšení kvality služeb, dále konzultace, analýzy, tréninky, interní audity a školení v gastronomické a hotelové oblasti. Neopomínáme však ani na grafické přípravy tomu nezbytné. Naším cílem je poskytovat kvalitní gastronomické a hotelové služby, kde můžete očekávat odborné zpracování námi nabízených služeb.

Jaké typy seminářů nabízíte a co školíte?

Nabízím poměrně širokou škálu tréninků a seminářů. Největší zájem je nyní asi o soft skills, což potvrzuje i mé mínění o stávající komunikaci vycházejících absolventů škol. Dále se pak účastníci zajímají o revenue management, praktické F&B semináře, či up selling.

Vidíte rozdíly v přístupu v jednotlivých regionech?

Ano i ne. Po celé republice nacházím vzdělané, pracovité, inteligentní, motivované lidi se zájmem další seberealizace. Na druhou stranu se ale domnívám, že v Libereckém Kraji nemají tak velkou pracovní příležitost jako např. v hlavním městě. Též je třeba podotknout, že jsem vypozorovala, že studenti nemají takový prostor při praxi, kdy je na směnu 15-20 číšníků a servírek a tudíž kde je „ráno postavíte, tam je večer najdete.“ Dalším z bodů je chybějící komunikace a malá jazyková vybavenost. Domnívám se, že to je klíčovým bodem pro jejich budoucnost. Proto se mimo jiné má firma snaží zrealizovat projekt pro studenty středních a vysokých škol, kterým bychom rádi předali své poznatky a praktické zkušenosti a tím se je snažili motivovat k synergii s restauratéry a hoteliéry v krajích. Více o projektu zatím neprozradím.

Její motto zní: „PER ASPERA AD ASTRA .“

Děkuji Vám za rozhovor. Věřím, že magazín Hotely Hotelům, bude moci již brzy detailně informovat o chystaném projektu.

Související články:

Firma SiMyCo

Obchodní sdělení
Dovolená
Booking.com
Oblíbené články
  • No results available