vše pro hotely a restaurace

Recyklace vodyUšetřete recyklací vody

Voda se v přírodě pohybuje v koloběhu. Součástí tohoto koloběhu je jak pitná, tak i povrchová a použitá voda. Pokud chceme být „green“, pak musíme dobře hospodařit s vodou. Ač se to nezdá, zacházení s použitou vodou přímo ovlivňuje i kvalitu a množství pitné vody. Použitá voda má vliv na kontaminaci podzemních vod a kvalitu povrchových vod. Nejméně znečistí povrchovou vodu ta použitá voda, která nebude vypuštěna.

Voda, která vytéká z umyvadla, sprchy, vany, pračky, myčky a kuchyňského dřezu se nazývá šedá voda. Odpad s WC se nazývá černá voda. Šedá voda není tak silně znečistěná jako černá a proto se dá po vyčistění znovu použít.

Hotely, které se snaží ušetřit, a současně jim není lhostejný stav životního prostředí, vodu recyklují. Takové hotelové budovy jsou certifikovány podle mezinárodních standardů – LEED, BREAM, SBToolCZ. K recyklaci vody se používají zařízení RAIMASTER  Favorit, AS-GW/SiClaro a AS-GW/AQUALOOP.

Který hotel vodu recykluje?

Instalace vestavby AQUALOOP pro hotel Galant**** Mikulov je jednou s prvních komerčních využití této technologie v ČR. Předčištěná šedá a dešťová voda je akumulována ve stávající jímce o objemu cca 10 m3. V jímce je umístěna vestavba AS-AQUALOOP. Voda je po biologickém čištění filtrována přes 6 ks membrán a čerpána do stávající akumulační nádrže umístěné ve sklepení objektu. Z této nádrže je pak napájen vodovod provozní vody a voda z něj je použita na splachování WC. Schema recyklace vody

Firma ASIO, spol. s r.o. nabízí hotelům vedle prográmku na výpočet šedé vody i pomoc s technickým řešením, konkrétním návrhem technologie a posouzením ekonomické návratnosti.

Kontakt:

ASIO, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno

Tel: +420 548 428 110
Fax: +420 548 428 100
E-mail: plotenym@asio.cz
Web: www.asio.cz

Použité obrázky: Schéma: firma ASIO, Foto: dan

Obchodní sdělení
Dovolená
Booking.com
Oblíbené články
  • No results available