vše pro hotely a restaurace

Pravidla krizového managementu

Krizový management by měl být prezentován jako každodenní součást našeho života. Protože řeší všechny negativní jevy, události, procesy a činností, při kterých vzniká problém. Wikipedie říká, že podle Tomáše Zdechovského lze krizový management definovat jako proces strategického plánování a řízení krizí, potažmo i jiné zásadní negativní změny.

Součástí krizového managementu je monitorování potenciálního rizika a nebezpečí pramenící z negativních událostí, čímž dovoluje mít organizaci lépe pod kontrolou. Podle této definice je ho tedy možné chápat i jako systém prevence, detekce a následného vedení organizace (hotelu) v době krizové situace.

Kdy vzniká krize?

 • Při živelných pohromách (zaplavený hotel)
 • Při epidemiích (onemocní příliš mnoho zaměstnanců)
 • Při havárii vodovodu či kanalizace
 • Při požáru
 • Při přerušení dodávky vody nebo energií
 • Při přerušení dopravního spojení
 • Při výpadku WiFi, když nemáte kabelový internet
 • Při odchodu velkého počtu zaměstnanců ve stejném období
 • Při nedostatečném cash flow

Jaká v krizi dodržovat pravidla?

 • Získat pravdivé informace a ověřit si fakta
 • Informovat všechny zaměstnance na všech úsecích a úrovních
 • Komunikovat se všemi zúčastněnými a být otevřený všem možnostem řešení
 • Naslouchat všem návrhům
 • Analyzovat problém
 • Rozhodnout se pro správné řešení problému
 • Vybrané řešení okamžitě zrealizovat
 • Mluvit se zaměstnanci i s hosty osobně. Neschovávejte se na písemná prohlášení
 • Být flexibilní neustále, ne jenom v době krize

Autor: Dana Petrunčíková Foto: Stuart MilesSouvisející články:

Umění naslouchatManažerská rozhodnutíRozhodovací proces, Rozhodovací problémy a podmínky, Ideální a reálné rozhodování, Techniky rozhodování

Obchodní sdělení
Dovolená
Booking.com
Oblíbené články
 • No results available