vše pro hotely a restaurace

Jak ziskat respektJak se stát respektovaným manažerem?

Nemáte schopnosti, sebevědomí a charisma, neváží si vás pro vaše vědomosti a nemluví o vás hezky, když nejste v doslechu? Pak se toho musíte ještě hodně učit. Získat si úctu a obdiv kolegů a zaměstnanců prostě chvíli trvá a vy musíte vynaložit všechny své dovednosti, aby k vám časem vzhlíželi. Respekt je vlastnost, která není vrozená, ale získaná. Úspěch nepřichází přes noc, a tak musíte den za dnem, týden po týdnu vynakládat mnoho úsilí, abyste si obdiv získali.

Zde je pár tipu, které vám na této cestě pomohou:

• Chovejte ke všem svým zaměstnancům, kolegům a nadřízeným stejný respekt, jaký chcete, aby chovali k vám.
• Uvědomujte si, že vaši zaměstnanci jsou lidské bytosti a mají právo na důstojné zacházení.
• Oslovujte všechny jejich jménem, ale udržujte si odstup.
• Všichni jsou si rovni a všem dejte stejnou šanci.
• Uvědomujte si a akceptujte individualitu každého jedince.
• Rozdělujte práci i odměny spravedlivě. Nefavorizujte některé ze zaměstnanců.
• Práci přidělujte, ale nerozkazujte.
• Snažte se v každém rozpoznat skrytý talent a pak jej vyzdvihněte.
• Rozpoznejte potřeby jednotlivců. Co může motivovat jednoho, nemusí motivovat druhého.
Mějte správné lidi na správných místech. Když chce někdo komunikovat s hosty na recepci, nezavírejte ho v kanceláři. Vnímejte, zda se se zadaným úkolem neztotožňuje a podle toho reagujte.
• Vymezte jednoznačně úkoly a zodpovědnost, aby bylo snadné ohodnotit výkon ať už kladně nebo záporně.
Důvěřujte a oni budou důvěřovat vám.
• Hodnoťte výkon dostatečně dobře. Odměna je nejlepší motivátor.
Odměňujte výjimečné výkony a nešetřete chválou.
• Chvalte na veřejnosti, trestejte v soukromí.
• Naučte se naslouchat a projevujte empatii.
Nebojte se říct zaměstnanci, že je pro firmu přínosem, a že si ho vážíte.
• Uvědomte si, že i zaměstnanci mají své osobní nebo rodinné problémy.
• Máte-li pocit, že má zaměstnanec vyšší potenciál, pracujte s tím. Koučujte.
Buďte rádcem a mentorem. Nikdo si nebude vážit nadřízeného, který toho ví méně než jeho podřízení.
• Akceptujte individuální postupy zaměstnanců, když vedou k dosažení cíle. Nenuťte lidi jen slepě vykonávat rozkazy.
• Ptejte se na názory. Návrhy řešení akceptujt. Když žádný z návrhů nevyberete, tak se ten člověk příště angažovat nebude.
Tolerujte. Netrestejte každou chybu, mohlo by to mít opačný účinek.
• Hrajte fér. Nepřivlastňujte si zásluhy zaměstnanců nebo podřízených.
• Zajistěte správnou zpětnou vazbu.
Nastavujte reálné cíle a přiměřené lhůty.
• Informujte všechny pravdivě, stručně a výstižně.
Akceptujte každého právo na odpočinek.
Mějte smysl pro humor, ale vyvarujte se nevhodným vtipům.
• Stůjte si za svým, ale nebojte se přiznat chybu
Chovejte se slušně, nebuďte arogantní, odpouštějte
Buďte týmovým hráčem. Není pod vaši důstojnost udělat občas úkol, který obvykle požadujete po svých podřízených.
Jděte příkladem. Pokud požadujete od podřízeného, aby zůstal v hotelu déle a řešil pracovní problémy, tak byste tam měli zůstat také. Myslíte, že si vás ten člověk bude vážit za to, že ho tam necháte a odjedete na víkend?
• Buďte v práci přítomni a buďte přístupní, aby za vámi mohl kdokoliv přijít na radu.
• Nezajímejte se o drby.

A hlavně nezapomeňte, že pracně získaný respekt můžete také snadno a rychle ztratit například hysterickým záchvatem doprovázeným boucháním do stolu.

Autor: Dana Petrunčíková Foto: Stuart Miles
Související články:

Manažerská autorita, Vlastnosti manažera, Manažerské dovednosti, Manažerská rozhodnutí, Dovednosti úspěšných, Manažerem se člověk nerodí

Obchodní sdělení
Dovolená
Booking.com
Oblíbené články
  • No results available