vše pro hotely a restaurace

zasobyOběžná aktiv, zásoby, jejich evidence a oceňování

Aktiva jsou všechno, co účetní jednotka vlastní a v budoucnu jí přinese ekonomický prospěch.
– Dlouhodbý majetek
– Oběžná aktiva – doba obratu je kratší než 1 rok (zásoby, pohledávky, peněžní prostředky)
– Ostatní aktiva – příjmy a náklady příštích období, pohledávky za upsaný základní kapitál

Zásoby (třída 1)

– Materiál, suroviny, palivo, náhradní díly, obaly, movité věci s dobou použitelnosti menší než 1 rok, drobný hmotný majetek s dobou použitelnosti větší než 1 rok, nedokončená výroba, polotovary, výrobky, zboží, poskytnuté zálohy na zásoby
– Jsou nakupované od dodavatelů
– Vyrobené vlastní hospodářskou činností

Systém evidence zásob

a) Průběžný – udržuje denní záznamy o nakoupených zásobách a o nákladech prodaného zboží, je používán pro případ malého množství zásob s vysokou hodnotou

b) Periodický – nezajišťuje denní záznamy pohybu zásob, stav vykazovaných zásob a náklady prodaného zboží se počítají až na konci účetního období, když se provádí fyzická inventura. Vyvinul se pro případy značného množství zásob s nižší hodnotou.

Oceňování zásob

a) Individuální pořizovací cena vyžaduje zjišťování za každou individuální dodávku její pořizovací cenu i každý úbytek zásob

b) Zásoby stejného druhu
Metoda First In First Out, kdy se nákupy sledují v časové posloupnosti podle individuálních pořizovacích cen, ocenění spotřeby se provádí podle zásady první dovnitř, první ven. K úbytku zásob automaticky přiřazuje pořizovací cenu nejstarší dodávky, takže stav zásob na skladě je oceněn pořizovacími cenami posledních dodávek.
Metoda průměrování je celosvětově nejpoužívanější. Zásoby se na skladě oceňují cenou zjištěnou váženým aritmetickým průměrem z individuálních pořizovacích cen jednotlivých nákupů
c) Skutečné náklady jsou cena, za kterou se zásoba skutečně pořídí včetně nákladů s jejich pořízením, dopravou, clem, pojištěním, odbytovou režií (náklady na balení, převzetí, skladování, expedici), včetně nákladů na průzkum trhu.

Autor: Dana Petrunčíková Foto: Stuart MilesSouvisející články:

Hotelové účetnictví I.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Obchodní sdělení
Dovolená
Booking.com
Oblíbené články
  • No results available