vše pro hotely a restaurace

Archiv pro měsíc: Červen 2020

Noví zaměstnanciNepodceňujte zaučení nových zaměstnanců

V dnešní době se zaškolení nových zaměstnanců nevěnuje příliš mnoho pozornosti. Většinou mají jeden až dva dny na to, aby se naučili hlavní funkce hotelového systému. Pak jsou hozeni do vody a musí plavat. Zaškolení stojí majitele hotelů čas i peníze a jenom v těch největších hotelech si uvědomují, že čím lepší trénink noví zaměstnanci dostanou, tím lépe budou pracovat.

Jak uvést do procesu nového zaměstnance?

Než začnete vysvětlovat jak dělat dobře práci na dané pozici, musí noví lidé dobře rozumět hlavnímu poslání a konkurenční výhodě vašeho hotelu nebo restaurace. Objasněte detailně, jak kvalitní a jedinečné služby svým klientům poskytuje. Co je hlavním důvodem, že se k vám klienti vracejí.

Potom novému zaměstnanci vysvětlete, jakou jeho/její práce vytváří hodnotu pro klienta, a co konkrétně vytváří a udržuje konkurenční výhodu. Nový zaměstnanec musí vědět nejenom, co má dělat, ale musí také vědět, proč to dělá. Vždy začněte s tím, proč a pak můžete přejít na co.

Obeznamte každého nového zaměstnance s tím, kdo jsou jeho externí a interní zákazníci. To, že bude mít externí klienty, je mu asi jasné pokud se přihlásil na pozici číšníka nebo recepčního. Je nutné mu však vysvětlit, že má také vnitřní zákazníky (zaměstnance z jiných úseků). Když pochopí dobře vnitřní fungování a procesy, pak se to odrazí na práci celého týmu. Pochopení potřeb každého člena týmu definuje způsob, jakým by měla být práce, v určitém oddělení a následně v celém hotelu, provedena.

Po prvotním zaškolení stanovte novému zaměstnanci konkrétní úkoly hned na začátku. Sledujte, jak je plní a dávejte mu zpětnou vazbu. Nebojte se poukazovat na chyby, aby se z nich poučil. Současně se nebojte chválit, pokud svou práci dělá kvalitně. Pokud noví zaměstnanci od začátku uvidí, jak jejich práce přímo ovlivňuje chod hotelu a restaurace, dostane se zpětné vazby naopak od nich k vám. Zjistíte, co již pochopili a v čem potřebují ještě poradit.

Autor: Dana Petrunčíková Foto: Stuart Miles
Související články:

Motivace podřízených, Herzbergova teorie motivace, Systém odměňování, Zaměstnanecké benefity, Jak delegovat pravomoc

Je Excel za zenitem?

Systémy Business Intelligence (BI) shromažďují interní a externí obchodní data, která pak analyzují a pomáhají tak vedoucím pracovníkům učinit správná obchodní rozhodnutí. Pomocí těchto nástrojů se tvoří statistické sestavy a grafy, které ukazují nejen stávající stav obchodu, ale pomocí nich lze předpovídat vývojový trend. Na základě těchto předpovědí se dají vytvořit nové strategie, zvýšit produktivitu nebo zlepšit prodejní nebo výrobní postupy, které vedou ke zvýšení ziskovosti firmy a urychlují růst.

Jaké jsou výhody systémů Business Intelligence?

  • Urychlení a zlepšení rozhodovacího procesu.
  • Optimalizace obchodních procesů.
  • Zvýšení provozní efektivity.
  • Řízení předpokládaných příjmů.
  • Získávání konkurenční výhody.
  • Předpověď tržních trendů.
  • Zjišťování obchodních problémů.

Data zahrnují současné i historické informace uložené v databázi. Porovnávání a analýzy mají vliv na strategické i taktické rozhodování.

Součástí nástrojů je software pro vizualizaci dat pro navrhování grafů a jiných infografických prvků, které zobrazují ukazatele výkonu tak, aby byly snadno k pochopení. Nástroje pro vizualizaci se staly standardem moderní BI. Nyní prakticky každý hlavní nástroj BI zahrnuje funkce vizualizace dat.

Je Excel za zenitem?

Vzhledem k tomu, že nástroje jsou obvykle poměrně jednoduché, je použitelné pro široké spektrum uživatelů. Nemyslete si však, že je to až tak jednoduché. Aby byla z databáze vygenerována ta správná data, je třeba, aby bylo generování těchto dat nastaveno odborně vývojářem, správcem dat nebo datovým analytikem.

Ať už tedy uvažujete o pořízení systému Tabeau, ABRA, S4, K2, GROW, Zoho Analytics, SAP BI, BIRT anebo některého z desítek dalších, buďte připraveni na to, že se s těmito systémy budete muset naučit. Čím více toho budete chtít umět, tím více času budete muset věnovat školením a tréninkům. Tak jako jste se museli naučit pracovat s Excelem a Accessem.

Autor: Dana Petrunčíková 
Související články:

Hotelové systémy, Vývoj hotelových systémů, Investice do technologií, AvailPro a OferetaHotelový systém PrevioProč používat Channel Manager, Hotelový e-mailing

Obchodní sdělení
Dovolená
Booking.com