vše pro hotely a restaurace

Archiv pro měsíc: Únor 2020

Vyplatí se Genius od Bookingu?

Využíváte-li nástro Genius od Bookingu, pak byste měli vědět, že tyto slevy ze slev jsou viditelné také na všech affiliate programech Bookingu jako jsou například Priceline nebo Agoda. Navíc z těchto již slevněných cen platíte provizi. Měli byste tedy dobře zvážit, zda se vám používání Geniusu vyplatí.

Ano. Booking je největší a prodává 24 hodin denně, 7 dní v týdnu všude na planetě. Nabízí nám celou řadu propagačních, prodejních i statistických nástrojů. Ne všechny jsme však povinni používat. Zejména ve chvíli, kdy se nám již finančně nevyplatí.

Většina hotelů byla do tohoto programu přihlášena automaticky. Pokud jste tedy postupem času zjistili, že tento nástroj neúnosně snižuje vaše ceny nebo v případě rezervací přes mobilní zařízení zvyšuje provize, pak se můžete odhlásit. Klikněte na Analytics – Genius Report – Správa vašeho publika. Přejděte do dolní části stránky a klikněte na – Získáváte přístup k širšímu publiku – a pak se odhlaste.

Na co Booking používá vaše provize?

Od chvíle, co Google oznámil, že bude tlačit Google Travel do popředí vyhledávače, používá Booking peníze z provizí jako bonus pro motivaci cestovatelů, aby si upevnili loajalitu svých klientů. To je to, za co platíme. Na původní nápad financování PPC kampaní už toho z provizí moc nezbývá. Booking chce maximálně vydělat, tomu by každý podnikatel rozumí, ale nemusí to být na úkor svých partnerů.

Když nás Booking.com „naverboval“ do tohoto programu a my jsme zjistili, že dáváme slevu ze slevy, tak jsme pojali podezření, že to není férová hra. Nyní se to potvrdilo. My poskytujeme služby a zkušenosti. My jsme ti, kteří neustále zlepšují své služby, aby měl hotel co nejlepší hodnocení. Proto si musíme dobře spočítat, jaké prodejní a propagační nástroje se nám ještě vyplatí, a které už nikoliv.

Autor: Dana Petrunčíková Foto: logo Booking GeniusSouvisející články:

Genius od Bookingu, Extranet Bookingu, Booking Now

Jak propagovat příspěvek na Facebooku

Výhodou reklamy na Facebooku je cílení na potenciální zákazníky v určitém období. Navíc nastavení reklamy na FB je uživatelsky jednoduché. Stačí klíčová slova obsahující název hotelu a lokalitu, akci a období, na které chcete cílit. Pak už stačí vytvořit organický příspěvek, který budete propagovat.

Jak vytvořit reklamní příspěvek

Obrázek a text musí být poutavý, a by měl být zaměřen na konkrétní období nebo akci, na kterou chcete přilákat zákazníky. Předem je tedy potřeba stanovit si cílovou skupinu, abyste pro ni vytvořili poutavý obsah příspěvku. Chcete-li umístit text do obrázku, tak musíte vzít v úvahu pravidlo Facebooku – text může být pouze 20% celé reklamy. FB také nabízí rychlý nástroj pro kontrolu procentuálního textu.

Vyberte správný typ propagace

Po vytvoření příspěvku pomocí souvisejících obrázků, textu anebo odkazu klikněte na možnost propagovat příspěvek. Facebook nabízí řadu různých marketingových cílů.

  • Návštěvnost funguje dobře, ale nezískáte dostatek informací o jednotlivých návštěvnících.
  • Generování zájemců je dobré, máte-li vytvořen formulář, který mají zájemci vyplnit.
  • Pro konverzi musíte mít na webu Facebook Pixel
  • Prodej z katalogu lze jen z nastaveného účetu Facebook Business Manager.

Návštěvníky na konkrétní akci konanou ve vašem hotelu nebo restauraci získáte z projeveného zájmu a generováním potencionálních zákazníků.

Musíte co nejpřesněji zacílit

Nejprve určete své geografické preference. Můžete také některé oblasti vyloučit. Je jasné, že je lepší, když zacílíte co nejpřesněji. Nebojte se určit konkrétní parametry cílové skupiny výběrem zákazníků podle věku, pohlaví, zájmů – fitness, tanec, dobré jídlo, rodiče s dětmi atd. Nevybírejte příliš mnoho parametrů. Raději vytvořte pro každou zájmovou skupinu jinou reklamu. Tím zvýšíte její úspěšnost. Neobsahuje-li příspěvek video, pak tuto možnost z inzerátu odeberte. Možnost Instagram můžete nechat vybranou i v případě, že na Instagramu nemáte účet.

Nezapomeňte vložit URL vaší webové stránky, na který odkaz povede!

Nastavení rozpočtu je na vás

Můžete si stanovit denní limit, nebo určitou částku do vyčerpání. Pro zveřejnění vyberte možnost použít existující příspěvek. Pak vyberte položku Odeslat v rozevíracím seznamu. Pokud je příspěvek naplánován na budoucnost, nemusí se zobrazit, ale můžete místo toho zadat ID Facebooku. V závislosti na reklamě máte možnost přidat výzvu k akci.

Chybové hlášky a statistiky

Máte-li v příspěvku příliš mnoho textu, pak se příspěvek může zobrazit menšímu počtu lidí, protože Facebook dává přednost reklamním obrázkům. Nebo se dokonce může objevit chybová hláška. V tomto případě musíte text v příspěvku upravit.

Po celou dobu reklamy se zobrazují metriky výkonu, kde vidíte dosah, počet lidí, kterým se příspěvek líbí, počet sdílení a podobně.

Autor: Dana Petrunčíková Foto: Facebook
Související články:

Dosah příspěvků na FacebookuUživatelé sociálních sítíSociální média jako nástroje PRJak využívat sociální média, E-mailing stále funguje

Manazerem se clovek nerodiJak se stát vůdčí osobností

K tomu, aby se člověk stal dobrým manažerem a později třeba i ředitelem hotelu je potřeba získat potřebné dovednosti. Na počátku kariéry je třeba získat potřebné vzdělání a osvojit si správné pracovní návyky. Všechny lidské bytosti mají přirozenou schopnost vést, musí však mít v mládí štěstí na dobré učitele a umět si najít kvalitní vzory, od kterých se celý život učí. Další zkušenosti jsou získané poučením z chyb vlastních i jiných lidí. Ti nejlepší manažeři mají schopnosti dotáhnout věc do zdárného konce za pomoci jiných lidí, které motivují tak, že pro tu věc pracují s nadšením. Špatný vůdce je nutí proti jejich vůli a tím se dostává do konfliktu.

Vedení není o moci a slávě, ale o tom mít moudrost sdílet a respektovat lidi, kteří mají různé schopnosti. Správný manažer se zaměřuje na skutečné hodnoty, etiku a znalosti. Statistiky ukazují, že nejvyšší emocionální a inteligenční kvocient (EQ) má střední management. Čím vyšší pozici manažer má, tím se EQ snižuje.

Čím vyšší post, tím nižší EQ. Co je příčinou?

Není to tím, že by ředitel hotelu nebo firmy musel být nutně špatný člověk. Je to zejména tím, že jsou na něj kladeny jiné požadavky. Od supervisora nebo manažera na střední pozici se očekává, že bude pracovat s lidmi. Na ředitele je vyvíjen tlak ze strany majitelů, investorů a akcionářů ve smyslu maximalizace hospodářských výsledků. Nejvíce času pak tento člověk tráví s finančními analýzami nikoliv se zaměstnanci. Tím ztrácí ze zřetele, jak jejich emocionální stavy ovlivňují dění ve firmě. Ne vždy se tak stává. Ti nejlepší manažeři kontrolují své emoce, přesto dokáží vytknout či pochválit a budují dobré vztahy jak ve firmě, tak i mimo ni.

Autor: Dana Petrunčíková Foto: Stuart Miles
Související články:

Dovednosti úspěšných lidí, Co úspěšní nikdy nedělají, Manažerské dovednosti, Jak delegovat

Nejednoznacne reseni problemuJednoznačné a nejednoznačné situace

S identifikací a řešením jednoznačného problému se setkáváme v hotelech a restauracích dnes a denně. Jak si ale poradit v situaci, kdy problém jednoznačný není, kdy máme pouze omezené informace a chybí jasně definovaná skutečnost. V podstatě jde o situaci, kdy nevíme, na čem jsme a jaký bude výsledek našeho počínání. Kvalitní vedoucí pracovníci se z takové situace dokáží dostat. Zjistí potřebné informace a podle vlastních zkušeností a schopností rozhodnou, jak danou situaci řešit. V průběhu celého procesu pak operativně přizpůsobují nová řešení nově získaným informacím.

Schopnost obratně řešit nejednoznačné situace je považována za klíčovou dovednost kvalitního vedoucího pracovníka. Tito lidé jsou pak následování těmi, kteří pochybují a jsou ochromeni nejistotou, nejsou schopni žádné akce a vyčkávají v nečinnosti na určitý pokyn. Touha po uznání, je právě důvod, proč někteří vedoucí pracovníci záměrně vytvářejí nejednoznačné situace a vzbuzují nejistotu ve svých podřízených.

Proč to vedoucí pracovníci dělají?

Podle teorie racionálního výběru, která se zabývá modelováním sociálního a ekonomického chování, lidské bytosti řídí své činy, rozhodují a vybírají možnosti s cílem maximalizovat své osobní výhody.

Touha vypadat dobře v očích ostatních je tedy v případě vedoucích považována za racionální volbu, protože příznivější obraz osobnosti je v tu chvíli osobní výhoda. Někteří vedoucí pracovníci vytvářejí nejednoznačné situace, i když takové chování má tendenci negativně ovlivnit jejich image.

Podíváme se na rozhodnutí poskytnout dvě různé situace se dvěma možnými výsledky. V případě, že podřízení interpretují směr vůdce takovým způsobem, že v konečném důsledku by to vedlo k pozitivnímu výsledku, pak směr vedoucího je vnímán jako směr správný.

Pokud by však směr vedl k negativnímu výsledku, pak je podřízenými vnímán neutrálně nikoliv negativně, protože v konečném důsledku má vedoucí možnost učinit své podřízené zodpovědné za špatný výsledek

Na druhé straně, v případě, že vedoucí dává jasný směr, který nakonec vede k pozitivnímu výsledku, je jasné, že vedoucí učinili správné rozhodnutí. Pokud však směr vede k negativnímu výsledku, potom směr vedoucího je vnímán jako nesprávný.

Nejednoznačný směr tak má možnost zůstat poněkud neutrální. Otázka je, jak se na to budou dívat podřízení. Vedoucí, kteří nemají tendenci vytvářet tyto situace, jsou ti, které většina z nás vnímá jako čestné, rozhodné a zodpovědnéHodnota těch vedoucích, kteří záměrně vytvářejí nejednoznačné situace, může postupem času klesnout.

Autor: Dana Petrunčíková Foto: bplanet
Související články:

Manažerská autorita, Vlastnosti manažerů, Jste připraveni na vedoucí pozici, Rozhodovací proces, Rozhodovací problémy, Techniky rozhodování, Ideální a reálné rozhodování, Manažerem se člověk nerodí Dovednosti úspěšných lidí, Co úspěšní nedělají, Vlastnosti manažerů

Potřebujete pomoc? Pomůžeme Vám!
Potřebujete pomoc? Pomůžeme Vám!
Obchodní sdělení
Dovolená
Booking.com