vše pro hotely a restaurace

Archiv pro měsíc: Září 2019

MelancholikPovahový rys – melancholik

Proč si dát pozor na melancholiky v pracovním kolektivu? Je vůbec dobré jej zaměstnat?

Melancholik – kladné stránky

• Už v dětství se jeví jako hluboký myslitel
• Nenáročný, tichý, má rád samotu
• Vyznává pevný řád
• Oceňuje krásu a inteligenci
• Předvídá potíže ještě dřív než vzniknou
• Je pro něj velmi důležitá duševní činnost
• Je vážný
• Stanovuje si dlouhodobé cíle
• Zabývá se pouze věcmi, které mají trvalý význam
• Má sklon ke genialitě a vysoký intelekt
• Ze všech typů má nejvíce tvůrčího talentu, žasne nad nadáním géniů
• Potrpí si na precizní poslech hudby, potřebuje dokonalé stereo
• Miluje čísla, grafy, mapy, plánky, seznamy, vidí cifry téměř všude
• Dokonalá vnitřní organizovanost pro něj představuje základ jeho existence
• Vyžívá se v detailech, kterých si ostatní ani nepovšimnou
• Bývá dobře oblečený a upravený s úzkostlivou pečlivostí, vyžaduje čisté okolí
• Je perfekcionista a pokud něco dělá, dělá to jen pořádně, záleží mu pouze na kvalitě
• Nesnáší plýtvání a miluje výhodné koupě
• Umí být starostlivý a soucitný s upřímným zájmem o jiné lidi
• Svého partnera si vybírá obezřetně, aby splňoval všechny jeho nároky

Melancholik – záporné stránky

• Podléhá depresi.
• Snadno se uráží a ve všem hned hledá problémy
• Má nízké sebevědomí
• Myslí si, že ho všichni pomlouvají
• trpí vnitřní nejistotou
• Je váhavý, protože se bojí, že jeho plány nejsou úplně perfektní
• Věnuje plánování příliš mnoho času
• Na své okolí klade nerealistické nároky
• Uplatňuje na ostatní svůj perfekcionismus
• Má pesimistickou povahu
• Okolí se může jevit jako přecitlivělý

Jeho heslo by znělo “litujte mě“.

Autor: Dana Petrunčíková Foto: num_skyman
Související články:

Sangvinik, Cholerik, Flegmatik

Vecny kritikPovahový rys – cholerik

Proč zaměstnat cholerika? Může to mít vůbec nějaké výhody? Podívejte se na kladné a záporné stránky. Určitě nakonec zjistíte, že je lepší, když cholerik u vás v hotelu pracuje, než když tam bydlí. V obou případech je lepší, když je to silná osobnost a nikoliv psychicky labilní jedinec.

Kladné stránky

• Silná osobnost
• Dosahuje svých cílů
• Vstřícný
• Optimistický
• Rozený vůdce
• Bojuje za lidská práva, chrání ukřivděné
• Má podvědomou silnou touhu po změně, kdykoliv vidí, že něco není v pořádku
• Není lhostejný
• Má silnou vůli, rozhodnost, problémy řeší rychle
• Nejde mu o to, aby se někomu zalíbil
• Cílevědomý, skvělý pořadatel
• Rád překonává překážky, miluje boj a soutěž
• Obejde se bez přátel
• Má smysl pro odhad stavu

Cholerik – záporné stránky

• Má “vždy” pravdu, nepřipouští si, že by se mohl mýlit
• Musí vždy vítězit
• Neumí vysadit z pracovního tempa a nutí k němu i ostatní
• Musí stát vždy v čele a cítí se dobře, jen když má nadvládu
• Má nadřazený postoj, který dokáže druhé značně psychicky deptat
• Netoleruje slabosti, nesnáší nemocné a nerozhodné lidi
• Neumí dobře jednat s lidmi
• Je netrpělivý
• Někdy vybouchne jen tak pro nic
• Nevypočitatelný

Jeho heslo je „bojte se mě“.

Autor: Dana Petrunčíková Foto: imagerymajestic
Související články:

Sangvinik, Melancholik, Jak na chronické stěžovatele

Proc dat na web anketuMáte na stránkách anketu?

Určitě jste se všimli, že portály jako například Novinky.cz nebo Sport.cz mají na konci článku anketu. Také jste se určitě všimli, že jsou v té anketě jednoduché otázky a ještě jednodušší odpovědi, na které lidé klikají. Často jste si asi řekli, proč tam vůbec tak slaboduchou anketu dávají. Odpověď je jasná – je to výzva k akci. Nepřímo tím nutí čtenáře k aktivitě. Aktivitu na stránkách mají rádi roboti vyhledávačů.

Navíc pokud ta anketa není slaboduchá, získáte tímto jednoduchým průzkumem zpětnou vazbu od hotelových hostů. Stačí si pohrát s otázkami. Dobře provedená anketa na webových stránkách může generovat pozitivní výsledky, které mohou mít vliv na konverzní poměr.

Průzkumem či anketou také můžete sbírat postřehy svých hostů, na základě kterých pak můžete vylepšit vybavení hotelu nebo služby. Anketu můžete také využít při zavádění nové verze webových stránek. Ptejte se návštěvníků, jak se jim líbí použitelnost stránek tj. rozvržení, struktura, vnitřní navigace nebo jak jsou spokojeni s procesem rezervace.

Jaké výhody má anketa?

• Ukazuje, že jste odhodláni poskytovat nejlepší služby, a že si názoru hosta ceníte.
• Budete-li zveřejňovat anketu v různých časových obdobích, výstupy z ní mohou mít kvalitní srovnávací charakter
• Ukáže vám co je potřeba zlepšit a zrenovovat.
• Pomůže vám objevit vaše silné a slabé stránky
• Je přínosem při budování loajality

Jaké otázky do ankety vložit?

V podstatě můžete vložit otázky, které se objevují ve vašem hotelovém dotazníku spokojenosti:

 • Jaké byly vaše první dojmy při příjezdu do hotelu
 • Našli jste náš hotel snadno
 • Jak byste ohodnotili služby recepce (restaurace, atd)
 • Jak byste ohodnotili přístup personálu
 • Rychlost a dostupnost WiFi
 • Našli jste na našich webových stránkách dostatek informací

Fantazii se meze nekladou. Kromě běžných otázek můžete vymyslet i nějaké zábavné a originální. Musí však být krátké a stručné. Musí mít smysl a musí jich být málo (maximálně 6). Uživatelé nemají čas vyplňovat dlouhé dotazníky a ankety.

Autor: Dana Petrunčíková Foto: 89studio
Související články:

Neaktviní fanoušci, Soutěž na FB, Renovace webových stránekPoužitelnost webových stránek, Analýza klíčových slov, Hotelový marketing

sangvinikPovahový rys – sangvinik

Proč zaměstnat sangvinika a co od něj můžete očekávat? 

Sangvinik – kladné stránky

• miluje společnost
• dokáže proměnit každou práci v legraci
• dokáže své zážitky zajímavě a poutavě vyprávět
• vstřícný
• zvědavý
• veselý
• otevřený
• ochotný
• dokáže si hrát se vším, co je při ruce
• ve skupině mluví nejčastěji a nejhlasitěji
• touží být středem pozornosti
• je pro něj přirozený tělesný kontakt s ostatními
• překypuje optimismem a nadšením téměř nade vším
• chce vše vědět a tajemství u něj vyvolává šílenství
• je tvůrčí a neustále vymýšlí nové nápady
• umí začít hovor s každým
• snadno si hledá přátele
• je těžké s ním zažít nudu
• je plný energie a radosti ze života

Sangvinik – záporné stránky

• má naivní povahu a i v dospělosti si zachovává dětskou prostotu
• nedomýšlí důsledky své ochoty
• většinou nic nedotáhne do konce
• nedokáže pochopit, že má nějaké zásadní povahové vady
• příliš mluví, je rozvláčný a často přehání
• je málo vnímavý vůči ostatním
• příliš se zaobírá sám sebou
• egocentrický
• neumí naslouchat ani nemá zájem
• jako přítel je nestálý a zapomnětlivý, jelikož má mnoho přátel
• skáče lidem do řeči
• odpovídá za ostatní
• nedokáže se vcítit do ostatních

Jeho motto by mohlo znít: “obdivuj mě”.

Autor: Dana Petrunčíková Foto: imagerymajestic
Související články:

Melancholik, Cholerik, Flegmatik

Odpor ke zmenamPříčiny odporu ke změnám

Potřebu změny vyvolává nejen situace na trhu a konkurenční boj, ale také politická a ekonomická situace. Z vnitřních vlivů je to pak změna ve vedení firmy, změna strategie a s tím spojená změna zavedených postupů.

Každá změna může vyvolat větší či menší odpor. Ten se může projevovat jak u zaměstnanců, tak i u manažerů na různých úrovních řízení. S ním je nutné počítat a včas plánovat opatření, jak jej minimalizovat nebo zcela vyloučit.

Příčiny odporu ke změnám mohou být následující:

 • neinformovanost o charakteru změn
 • neznalost přínosu změn
 • nedůvěra
 • ekonomické obavy (očekávání ztrát)
 • pohodlnost
 • strach ze sociální nejistoty
 • obavy z narušení kolektivů a vztahů v hotelu nebo v restauraci
 • nejistota ve schopnosti adaptovat se na nové podmínky
 • obavy ze ztráty postavení a kvalifikace

Odpor může mít charakter:

 • aktivní nebo pasivní
 • individuální nebo kolektivní
 • subjektivní nebo objektivní
 • otevřený nebo skrytý

Je velmi důležité překonávat odpor ke změnám. K tomu je potřebné analyzovat potencionální dopady změny a to až do úrovně pracovních míst. Můžeme tak zjistit, které změny budou mít všeobecnou podporu, případně podporu skupin nebo jednotlivců. Do procesu změn je potřebné zapojovat co nejvíce pracovníků. Každá změna musí být dokonale připravena a projednána s těmi, na které bude mít dopad.

To je chvíle, kdy manažeři musí využít svých dovedností a komunikovat se svými podřízenými. Vysvětlit jim důvody změn a přínosy, které tyto změny budou mít na chod hotelu nebo restaurace. To je ta chvíle, kdy musí své podřízené přesvědčit, motivovat a získat jejich nadšení pro nově zaváděnou věc.

Autor: Dana Petrunčíková Foto: Stuart Miles
Související články:

Manažerské dovednosti, Manažerem se člověk nerodí, Dovednosti úspěšných,  Komunikační dovednosti – projev

FlegmatikPovahový rys – flegmatik

Flegmatik – kladné stránky

• je spokojený všude, kam ho strčíte
• má rád přátele, ale je spokojený i o samotě
• snadno se přizpůsobuje
• je cílevědomý
• mezi ostatními představuje tlumenou osobnost
• dobře odolává tlakům
• ke všemu přistupuje klidně,věci řeší postupně
• zachovává si klid, chladnokrevnost a soustředěnost v každé situaci
• nikdy nikam nespěchá
• nedá se vyvést z míry
• je smířený se zákeřnostmi života a do ničeho nevkládá velké naděje
• je spolehlivý a vytrvalý
• snaží se kolem sebe udržovat klid, působí jako zprostředkovatel a řešitel problémů
• má spoustu přátel, protože se s ním dobře vychází
• nikoho neuráží, umí poslouchat,nemá potřebu mluvit, dokáže být vrbou nebo chápajícím obecenstvem

Flegmatik – záporné stránky

• neumí se pro nic nadchnout
• neexistuje situace, která by ho rozčílila
• odmítá změny, nerad zkouší nebo vymýšlí nové věci
• odkládá věčně práci nebo se jí vyhýbá
• nerad nese odpovědnost za svůj život
• nedává najevo své city
• nerad říká ne, bojí se učinit rozhodnutí

Flegmatik je výborný týmový hráč, protože bývá nekonfliktní. Má rád svou stabilitu, a jen výjimečně je ambiciózní. V práci je vytrvalý a soustředí se na detail.

Jeho heslo by mohlo být “pohoda“. 

Autor: Dana Petrunčíková Foto: imagerymajesticSouvisející články:

Sangvinik, Melancholik, Cholerik, Jak na chronické stěžovatele

Brigadnici v hoteluZaměstnáváte v hotelu brigádníky?

Celá řada hotelů pokrývá služby prakticky na všech úsecích brigádníky. Jsou to studenti vysokých škol, kteří potřebují získat praxi. Zaměstnávání brigádníků z řad studentů vysokých škol má celou řadu výhod a nevýhod. O tom, zda převažují výhody nebo nevýhody vědí zejména jejich spolupracovníci.

Jaké plynou hotelu výhody ze zaměstnávání brigádníků?

 1. Je to levná pracovní síla. Hodinovou mzdu mají poloviční oproti zkušeným zaměstnancům
 2. Pracují nárazově a vykrývají nepopulární služby jako například ty víkendové nebo státní svátky
 3. Hovoří několika cizími jazyky (zejména zahraniční studenti)
 4. Stačí jim pár služeb v měsíci, takže hotel těchto studentů může zaměstnat více a dobrý skutek se tak násobí jejich počtem
 5. Pracují na dohodu, takže je jednodušší se jich po sezóně „zbavit“

Jaké jsou nevýhody zaměstnávání brigádníků?

 1. Priorita pro ně není práce v hotelu a podle toho vypadá jejich pracovní nasazení a výkon
 2. Odmítají jakoukoliv zodpovědnost.
 3. Často nemají zájem učit se stále něco nového, protože vědí, že tam nebudou dlouho.
 4. Řada z nich nemá pracovní návyky. Myslí si, že si to tam odsedí nebo odstojí a vezmou za to výplatu.
 5. Ti co mají zájem se učit, odchází ve chvíli, kdy mají pocit, že už to umí a chtějí se realizovat i jinde.
 6. U celé řady z nich se objevuje tak velký strach, že něco pokazí, že raději nic nedělají.
 7. Ti co něco dělají, ale stydí se zeptat, když si nejsou jisti, dělají chyby, které vedou k finančním ztrátám nebo nespokojenosti hostů.
 8. Brigádníci nejsou loajální. Když dostanou málo služeb a potřebují peníze. Okamžitě odcházejí.
 9. Obrovská fluktuace zvyšuje tlak na personální oddělení. Neustále se zvou uchazeči na pracovní pohovory a neustále se vytvářejí a ukončují dohody.
 10. Zaučování nových brigádníků je psychicky náročné zejména pro ty, kteří nové brigádníky trénují, a zejména pro ty, co po nich opravují chyby.

A jak jste na tom s brigádníky u vás v hotelu a restauraci? Máte zkušenosti s těmi pracovitými, schopnými a pečlivými nebo s těmi, co odmítají při práci používat mozek, protože si ho šetří do školy?

Autor: Dana Petrunčíková Foto: Stuart MilesSouvisející články:
Školní praxe v hotelu, Jak donutit brigádníky odvádět kvalitní práci, Produktivita práce zaměstnanců

Pouzitelnost webuJak zjistíte nedostatky v použitelnosti?

Jedním z nejdůležitějších důvodů, proč má váš hotel webové stránky je získávání hotelových hostů. Konverze je to, co způsobí, že si návštěvník vašich webových stránek udělá online rezervaci. O tom je zmínka již v našem článku „Účel webových stránek“.

Aby si návštěvník rezervaci udělal, musí si stránky získat jeho důvěru a informace na nich uvedené musí být kompatibilní s jeho představami a požadavky. Musí tam být veškeré potřebné informace a tyto informace musí být snadno k nalezení. Proto je důležité soustředit se na obsahový marketing a vnitřní navigaci.

Zahrajte si na svého klienta a zmapujte své stránky. Podle hesla „víc očí víc vidí“ pozvěte k průzkumu webu další kolegy. Díky skupinovému brainstormingu snadno identifikujete případné nedostatky a navíc najdete i způsoby řešení.

Jak zjistíte, že se klient na webu snadno orientuje?

Abyste pochopili složitou cestu klienta až k rezervaci pokoje, nelze stránky analyzovat u jednoho počítače. Ideální je velká bílá tabule, na kterou graficky znázorníte všechny stránky vašeho webu od hlavní stránky přes typy pokojů, jejich vybavení, další služby až po online rezervaci a kontakt. Pak si začněte hrát na klienty. Říkejte nahlas, které informace o hotelu vás zajímají, a pomocí šipek znázorňujte, jak snadno se k požadované informaci na stránkách dostanete.

Musíte si uvědomit, že klient váš hotel nezná, takže jeho pohyb na vašich stránkách je vlastně jeho cesta k poznání toho, co chce a co od hotelu požaduje. Sledujte vliv předchozí akce na uživatele a na jeho myšlení. Sledujte pečlivě, zda obsah stránky, navigační body a odkazy ho vedou k detailním informacím o poskytovaných službách, a zda jsou tyto informace dostatečně výstižné a srozumitelné. Takové mapování stránek pomáhá odhalit jejich možné nedostatky, které mohou vést k nedokončeným rezervacím.

Výsledky této skupinové analýzy a diskuse, vychází ze společného chápání požadavků jednotlivých uživatelů webu. Před zahájením mapování webu musíte si vytvořit pohled uživatele, nikoliv zaměstnance. Všechny připomínky zaznamenávat a žádné nekomentovat nebo hodnotit. I ty zdánlivě hloupé připomínky mohou být velmi užitečné a inspirativní.

Identifikované nedostatky webových stránek je potřeba opravit, chybějící informace doplnit a stránky nechat opět ověřit. V tomto druhém kroku již samotnými hotelovými hosty. Spokojenost s obsahem webových stránek zjistíte například pomocí ankety nebo osobním rozhovorem s hotelovým hostem.

Autor: Dana Petrunčíková Foto: Stuart Miles
Související články:

Kvalitní obsahový marketing, Jak zlepšit použitelnost webových stránek, Webové stránky hoteluJak psát texty pro hotelový web, Nedokončená online rezervace, Plán pro webové stánky, Další tipy pro psaní textů, Renovace webových stránek, Jak zvýšit tržby z webových stránek

KoucinkVyužíváte služeb profesionálních školitelů a koučů?

Skoro každý hotel již využil nebo využívá trenérů, koučů a školitelů pro školení svých zaměstnanců v běžných měkkých dovednostech

Při zavádění změn a pro dosažení efektivity procesů a lepších výsledků už je potřeba oslovit velmi kvalitního kouče.

Jak vybrat toho správného?

 • Pokud hledáte na internetu, pak si vybrané kouče ověřte ještě v registru nebo asociaci koučů a projděte jeho reference
 • Podívejte se na jeho/její vzdělání, certifikáty a přístup ke klientovi (Result coaching, Co-Active Coaching, atd.)
 • Nebojte se zeptat, jak pracuje sám / sama na sobě
 • Při prvním rozhovoru s ním dejte na šestý smysl.

Ideálně by měl mít zkušenosti z hotelu nebo z restaurace, aby mu tato profese nebyla cizí. Není to nutné, ale vše pak bude pro obě strany jednodušší. Pak přesně definujte cíl, který chcete dosáhnout. Popište, co od koučinku očekáváte a dejte kouči možnost seznámení se s tím, proč kouče vlastně hledáte.

Během prvních sezení zjistíte, jestli kouč pomáhá všem zúčastněným vidět věci jinak a jestli se zaměřuje na hledání nových řešení.

Cena hodinu koučování je různá pohybuje se od 1 000 Kč do 5 000 Kč. Předem je třeba také domluvit se s koučem na místě, kde se bude sezení odehrávat. Hotely a restaurace, které disponují konferenčními prostory, samozřejmě upřednostní konání v místě. Kouč však může trvat na uskutečnění sezení jinde, aby účastníci nebyli rozptylováni řešením pracovních problémů.

Myslíte, že může koučink ovlivnit prodej hotelových služeb?

Je jasné, že sezónu žádný kouč neovlivní a kvalitu produktu také ne.

Autor: Dana PetrunčíkováSouvisející články:

Jak zvládat stres, Jak na chronické stěžovatele, Jak bojovat s vyděrači

Potřebujete pomoc? Pomůžeme Vám!
Potřebujete pomoc? Pomůžeme Vám!
Obchodní sdělení
Dovolená
Booking.com