vše pro hotely a restaurace

Odpor ke zmenamPříčiny odporu ke změnám

Potřebu změny vyvolává nejen situace na trhu a konkurenční boj, ale také politická a ekonomická situace. Z vnitřních vlivů je to pak změna ve vedení firmy, změna strategie a s tím spojená změna zavedených postupů.

Každá změna může vyvolat větší či menší odport. Ten se může projevovat jak u zaměstnanců, tak i u manažerů na různých úrovních řízení. S ním je nutné počítat a včas plánovat opatření, jak jej minimalizovat nebo zcela vyloučit.

Příčiny odporu ke změnám mohou být následující:

 • neinformovanost o charakteru změn
 • neznalost přínosu změn
 • nedůvěra
 • ekonomické obavy (očekávání ztrát)
 • pohodlnost
 • strach ze sociální nejistoty
 • obavy z narušení kolektivů a vztahů v hotelu nebo v restauraci
 • nejistota ve schopnosti adaptovat se na nové podmínky
 • obavy ze ztráty postavení a kvalifikace

Odpor může mít charakter:

 • aktivní nebo pasivní
 • individuální nebo kolektivní
 • subjektivní nebo objektivní
 • otevřený nebo skrytý

Je velmi důležité překonávat odpor ke změnám. K tomu je potřebné analyzovat potencionální dopady změny a to až do úrovně pracovních míst. Můžeme tak zjistit, které změny budou mít všeobecnou podporu, případně podporu skupin nebo jednotlivců. Do procesu změn je potřebné zapojovat co nejvíce pracovníků. Každá změna musí být dokonale připravena a projednána s těmi, na které bude mít dopad.

To je chvíle, kdy manažeři musí využít svých dovedností a komunikovat se svými podřízenými. Vysvětlit jim důvody změn a přínosy, které tyto změny budou mít na chod hotelu nebo restaurace. To je ta chvíle, kdy musí své podřízené přesvědčit, motivovat a získat jejich nadšení pro nově zaváděnou věc.

Autor: Dana Petrunčíková Foto: Stuart MilesSouvisející články:

Manažerské dovednosti, Manažerem se člověk nerodí, Dovednosti úspěšných,  Komunikační dovednosti – projev

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Archiv článků
Dovolená
Booking.com
Obchodní sdělení