vše pro hotely a restaurace

Magazín Hotely Hotelům také přináší názory a rady významných osobností hotelového průmyslu.

Co sledují HR manažeři během pohovoru?

Co sledují při pohovoru HR manažeři? Všichni HR manažeři už ví, že všeobecné otázky kladené při pohovoru každý zná a každý rozumný člověk si na ně před pohovorem připraví odpovědi. Aby tedy ze všech uchazečů vybrali toho správného kandidáta pro vypsanou pozici, využívají různých technik (například NLP), sledují bodylanguage a řadu dalších ukazatelů. Na řadu […]
Čtěte více »

Syndrom vyhoření

Jak předejít syndromu vyhoření? Syndrom vyhoření je ztráta profesionálního zájmu a osobního zaujetí pro práci. Často se vyskytuje u lidí pracujících ve službách. Vyhoření je výsledek procesu, který trvá i řadu let. V počáteční fázi totiž člověk pracuje s nadšením. Práce ho baví, má pocit, že nepotřebuje odpočinek nebo dovolenou. V další fázi přijde vystřízlivění, […]
Čtěte více »

Mobbing a bossing v hotelu

Setkali jste se šikanou v hotelu? Mobbing je systematický psychický teror (šikana) ze strany zaměstnance. Bossing je pak šikana ze strany nadřízeného. Mají různé podoby. Je to dlouhodobé pomlouvání, ironizování, ponižování, osočování, podceňování, obviňování, zastrašování a jiné rušivé jednání osoby vůči osobě jiné. Tento teror je zpravidla cílený a cílem je donutit zaměstnance ukončit pracovní […]
Čtěte více »

Chcete mít kvalitní tým?

Jak vybudovat kvalitní tým Prvním krokem ke správnému vedení lidí je naučit se řídit sami sebe. Máte-li tým složený aktivních a schopných jedinců, pak vy musíte být ta osoba, která rozpozná a maximálně využije jejich přednosti a potlačí jejich slabiny. Jenom tak váš tým dosáhnete lepších výsledků. Naučte se „mít na lidi čich“. Rozpoznání jejich […]
Čtěte více »

Jak udržet pozornost

Umění soustředit se Se soustředěním mají největší problém děti. Dospělí člověk už by poruchy soustředění mít neměl. Pracujete-li však v hotelu nebo v restauraci na úsecích, kde na vás často mluví více lidí současně a ještě do toho zvoní telefon, je umění soustředit se velmi potřebné, abychom eliminovali chybovost a tím i stížnosti hostů. To […]
Čtěte více »

Když není v práci zastupitelnost

Jste přepracováni a nedostatečně ohodnoceni? Je běžnou praxí v malých hotelech a firmách, že lidé za sebe nemají náhradu, když chtějí dovolenou nebo onemocní. Řada z nich ví, že práce mají tolik, že ji často nestihnou ani v běžné pracovní době. Když si vezmou více jak tři dny volno, tak pak týden v práci nocují, […]
Čtěte více »

Jak získat respekt?

Jak se stát respektovaným manažerem? Nemáte schopnosti, sebevědomí a charisma, neváží si vás pro vaše vědomosti a nemluví o vás hezky, když nejste v doslechu? Pak se toho musíte ještě hodně učit. Získat si úctu a obdiv kolegů a zaměstnanců prostě chvíli trvá a vy musíte vynaložit všechny své dovednosti, aby k vám časem vzhlíželi. […]
Čtěte více »

Jak se chovat v kanceláři

Máte stanovena pravidla? Obrovské open space prostory, kde pracují stovky lidí nám v hotelech naštěstí nehrozí. V hotelu musí mít prostor hlavně hosté, takže na kanceláře už moc místa nezbývá. Přesto je v řadě hotelů tendence spojovat úseky v naději, že se zlepší komunikace mezi nimi. A tak se nezavírají dveře nebo dokonce bourají příčky, aby […]
Čtěte více »

Více věcí najednou

Lze dělat více věcí najednou? Dělání více věcí najednou, tak zvaný multitasking, je často diskutovaný jev. Zvládne jej prý více žen než mužů. Jako typický příklad se uvádí telefonování během vaření. To je důkaz, že dělat dvě věci současně lze. Dalším důkazem je práce hotelových recepčních, kteří často obsluhují více klientů ve stejnou chvíli, protože […]
Čtěte více »

Jak nepsat životopis

Co nepsat do životopisu? Je dávno pryč doba, kdy životopis začínal slovy: „Narodil jsem se…, po studiu na… jsem nastoupil do firmy…“. Vizitka v podobě slohového cvičení se dnes používá už jenom výjimečně, a to zpravidla pouze v časopisech nebo na internetových stránkách z důvodu optimalizace stránky pro roboty vyhledávačů (SEO). Dnešní HR manažeři požadují […]
Čtěte více »

Older Entries »
Archiv článků
BOOKING
Obchodní sdělení